Afgelopen maandag- en dinsdagmiddag is het muziekproject afgesloten. Om genoeg ruimte te hebben voor alle ouders van de Dubloen om te komen kijken, werd zelfs de sporthal afgehuurd!

Grootse afronding muziekproject

29-03-2019
Afgelopen maandag- en dinsdagmiddag is het muziekproject afgesloten. Om genoeg ruimte te hebben voor alle ouders van de Dubloen om te komen kijken, werd zelfs de sporthal afgehuurd!
Alle groepen hebben de afgelopen weken met onze muziekjuf Tanja en de groepsleerkracht(en) een optreden voorbereid. Samen hebben we een wereldreis gemaakt waar alle werelddelen aan bod kwamen. Het doel van het project was om samen met de gehele school op wereldreis te gaan. Het saamhorigheidsgevoel was overweldigend.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal