Zoeken
Inspectierapport

In juni 2011 is onze school aan een uitgebreid periodiek kwaliteitsonderzoek van de inspectie van het onderwijs onderworpen en is als voldoende beoordeeld. Het rapport ligt op school ter inzage, maar u kunt ook de zogenoemde Kwaliteitskaart bekijken op de website van de Inspectie van het Onderwijs (www.owinsp.nl).
 
De inspectie van het Onderwijs bezoekt met regelmaat alle scholen in Nederland. Dat doet ze aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria. Op deze wijze wordt elke school in kaart gebracht. Aan de hand van de beoordelingen wordt gekeken of een school een zogenaamd ‘basisarrangement’ krijgt (bezoek 1 x per 4 jaar) of dat een school onder ‘verscherpt toezicht’ komt (jaarlijks). Onze school heeft in juni 2011 wederom een ‘basisarrangement’ ontvangen. 

Het inspectierapport is via onze website te lezen.