Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen. De schooldag begint op om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen.
De schooldag begint op om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden

De Klipper hanteert de volgende schooltijden voor alle groepen:

Maandag:       8.30 - 14.15
Dinsdag:         8.30 - 14.15
Woensdag:     8.30 - 14.15
Donderdag:    8.30 - 14.15
Vrijdag:           8.30 - 14.15

Vakanties 2020 - 2021

Herfstvakantie            10 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie              19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie      22 februari t/m 28 februari
Pasen                            4 en 5 april
Meivakantie                 24 april t/m 9 mei
Hemelvaart                  13 mei
Pinksteren                    23 en 24 mei
Zomervakantie            10 juli t/m 22 augustus

 

Vrije dagen 2020 - 2021

3 september (studiedag)
5 oktober (studiedag)
17 november
14 januari
15 februari t/m 21 februari (extra week voorjaarsvakantie)
24 maart (studiedag)
14 mei (studiedag)
14 t/m 20 juni (organisatieweek)
16 september (studiedag)

Jaarkalender

Op de schooljaarkalender staan de vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld. Gedurende het schooljaar worden activiteiten gepland en kunnen wijzigingen plaatsvinden. In onze wekelijkse nieuwsbrief, Het Scheepsjournaal, is een actuele kalender opgenomen.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal